Pazarlama İzni

Pazarlama İzni


YIN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ tarafından yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla YIN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen adımlarda paylaşacağım telefon ve ePosta adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin YIN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ tarafından saklanmasına, kullanılmasına, bu amaçla sınırlı olmak üzere ileti gönderimi konusunda hizmet aldığı 3. kişiler ile paylaşılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum. YIN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ bu iletişim bilgilerimi; daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği yaptığı 3. kişiler ile paylaşmak üzere gerekli güvenlik koşullarını sağlaması kaydıyla süresiz olarak yurtiçi ve/ veya yurtdışında saklayabilir ve kullanabilir. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin bu şekilde saklanmasına ve kullanılmasına açık izin verdiğini kabul eder.